„Jawiszowicki Paw elementem lokalnej tożsamości i dziedzictwa” to projekt, na który składają się: konkurs kulinarny, graficzny i plastyczno-rękodzielniczy oraz cykl warsztatów.
W dniach 10, 11, 17 i 18 stycznia odbyły się warsztaty: filcowania na sucho, z technik: powertex, decoupage, quilling.

Zadanie „Jawiszowicki Paw elementem lokalnej tożsamości i dziedzictwa” jest współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Ochrona, promocja
i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego Doliny Soły, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.