Ogłaszamy nabór na warsztaty taneczne dla dzieci.

Zajęcia odpłatne: 30 zł za cztery jednogodzinne zajęcia.

Warsztaty poprowadzi instruktor ze szkoły tańca Impresja w Kętach Michał Piskorek. Zapisy przyjmuje kierownik Domu Ludowego do 25 września, tel.: 32 211 13 39.