7 lutego br. w  holu górnym Ośrodka Kultury w Brzeszczach odbył się wernisaż prac Joanny Kozłowskiej i Pawła Kozłowskiego pt. „Miszmasz”.