OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH (11.04.2018)

WERNISAŻ WYSTAW „PRZETRWALNIKI” ANNY KUŚPIEL
ORAZ „ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA” SEKCJI ARTYSTYCZNEJ
UTW DZIAŁAJĄCEJ PRZY MGOK W OGRODZIEŃCU.

„ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA”
Zofia Pawlik, Zygmunt Kupczyński, Marek Trzepla.
Wszyscy jesteśmy już w złotym wieku czyli mamy ponad 50 lat. Nabyty dystans do siebie i świata pozwala nam spokojnie bawić się w bycie artystą plastykiem. W naszych działaniach pomaga nam wyobraźnia i przede wszystkim prawdziwa, czyli z dyplomem, artystka – pani Anna Kuśpiel. Pod jej kierunkiem, w pracowni plastycznej MGOK w Ogrodzieńcu, uprawiamy sztukę zgodną z naszymi wizjami. Każdy z nas wie, co chciałby urzeczywistnić, ale tu już pani Anna podpowiada z czego i jak. Czasem w zderzeniu z techniką i materiałem, owo „co” ulega modyfikacjom.
Ale nasza artystyczna opiekunka zawsze służy nam radą, inspiracją a nierzadko własnymi umiejętnościami.
Dwa razy w tygodniu po około 2 godziny pracujemy nad naszymi dziełami, często w wielkim skupieniu ale rzadko w ciszy. Podpatrujemy swoje działania, wymieniamy opinie i doświadczenia, przyjmujemy z pokorą uwagi naszej instruktorki. Można powiedzieć, że rezultaty naszej pracy, naszego zmagania się z wyobraźnią i z materią są dziełami głównie indywidualnymi, choć w niewielkim stopniu także zbiorowymi.

„PRZETRWALNIKI” – Przedmiot jako nośnik pamięci i ślad historii.
Ludzie żyjący w przeszłości pozostawili znaki swojej obecności, które możemy nazwać śladami historii. Przedmioty, które po nich zostały stanowią rodzaj albumów ze zdjęciami rodzinnymi – bierzemy je do ręki, oglądamy, odżywają wspomnienia o konkretnych osobach, wydarzeniach.
Ja odnajduję te ślady w przedmiotach – zwykłych, zużytych, nikomu już niepotrzebnych. Z kilku
z nich wykonałam pracę dyplomową o tytule „PRZETRWALNIKI”, którą prezentuje w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Anna Kuśpiel – absolwentka ASP w Krakowie, Wydziału Rzeźby. Na co dzień pracuje w MGOK w Ogrodzieńcu prowadząc Pracownię Artystyczną, gdzie odbywają się zajęcia plastyczne
z dziećmi a także ze słuchaczami UTW. Prowadzi również firmę ceramikajura.pl oferującą unikatowe pamiątki, ceramikę artystyczną i użytkową.

Wystawa trwać będzie do 30 kwietnia 2018 r.
na holu górnym OK.