„KOCHAMY TELETURNIEJE”.
KAŻDEGO DNIA INNY TELETURNIEJ: Familiada, Milionerzy, Jaka to melodia, Jeden z dziesięciu, Postaw na milion, a także gry, zabawy, wyjście w plener, zajęcia plastyczne.Zapraszamy dzieci w wieku 7-13 lat.
Ilość miejsc ograniczona, w związku z obecną sytuacją epidemiczną w świetlicy może przebywać maksymalnie 8 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają dzieci, które biorą czynny udział w życiu świetlicy.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o braku przeciwwskazań (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny)
oraz wpisanie się na listę obecności z danymi kontaktowymi.

Zarządzenie oraz niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników zajęć na terenie świetlicy zamieszczone są w gablocie obok budynku.

 

ZAPISY I SZCZEGÓŁY: Świetlica na os. Szymanowskiego 7, tel. 692 414 684.
ZAPISY DO 24 LIPCA!

 

 

 

 

 

grafika: grafika <a href=’https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/lato‚>Lato plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>