Informacja o zmianie organizacji ruchu w rejonie OK: https://brzeszcze.pl/zmiana-organizacji-ruchu-w-zwiazku-z-organizacja-28-finalu-wielkiej-orkiestry-swiatecznej-pomocy,9685