27 listopada w Świetlicy w Zasolu odbył się wieczór andrzejkowy dla dzieci pod hasłem ,,Wróżby czar”.
Wszystkie dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w niezwykłych wróżbach prowadzonych przez wróżkę i dowiedziały się ciekawych informacji na temat swojej przyszłości.
Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i dostarczyło najmłodszym mnóstwa wrażeń.