UTW – wykład Bogny Wernichowskiej pt. „Arystokratki” – 13.11.2017 r.