Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Romowie – pochodzenie, prześladowania i zagłada w KL Auschwitz-Birkenau” wygłoszony przez dr Dagmarę Mrozowską, absolwentkę UJ w Krakowie i pracownika PWSZ w Oświęcimiu.

Zdjęcia: Damian Łękawa