UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – WYKŁAD
8 maja 2017 r. (godz. 16.30, sala widowiskowa OK)
„PUSZCZA BIAŁOWIESKA. KRÓLESTWO LEŚNEGO ŻUBRA”

Prelekcja dra inż. Sebastiana Bielaka trwa 90 minut i składa się z pokazu slajdów (ponad 500 fotografii) oraz filmu (w jakości Full HD). Film prezentuje krajobrazy, walory przyrodnicze oraz wybrane atrakcje turystyczne Puszczy Białowieskiej i okolic, natomiast prezentacja szczegółowo opisuje przyrodę Białowieskiego Parku Narodowego (florę, faunę i ekosystemy), krajobrazy polskiej części puszczy, infrastrukturę ułatwiającą turystom zwiedzanie parku, tradycyjną kuchnię Podlasia, styl życia i kulturę rdzennej ludności białoruskiej, architekturę sakralną oraz atrakcje turystyczne całego regionu.

Bilet: 5 zł (dla osób niezdeklarowanych w UTW).
Możliwość zakupu biletu 30 minut przed wykładem.   

Słuchacze UTW – wstęp wolny!