Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład dr Sebastiana Bielaka – Dolina Bierzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy.