Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody z dnia 04.05.2022 r. w naszym obiekcie potwierdziły, że woda w  nieckach basenowych, odpowiada wymaganiom, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015r).