kategoria dzieci: Inka Mitoraj – 1 miejsce Anna Tarczyńska – 2 miejsce Joanna Tarczyńska – 3 miejsce Julia Tarczyńska – 3 miejsce Dziękujemy za udział także: Mai Mitoraj, Julii Malec, Ani Naglik, Emilii Naglik kategoria dorośli: Agnieszka Gola – 1 miejsce Teresa Wójcik – 2 miejsce Krystyna Huczek – 2 miejsce Maria Kózka-Duc – wyróżnienie Teresa Grzywa – wyróżnienie Dziękujemy za udział także paniom: Irenie Filipeckiej, Bernardzie Goli, Małgorzacie Kraus, Agnieszce Pilch oraz Zenobii Wełnie