OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH zaprasza na wystawę malarstwa

GRUPY ART-B DZIAŁAJĄCEJ PRZY ŚWIETLICY NA OSIEDLU PADEREWSKIEGO
Wernisaż: 21 czerwca 2017 | godz. 17.00 | hol górny OK | wstęp wolny
Wystawa trwać będzie do 31 lipca 2017 r.

Dnia 14 lutego 2015 r. swoją działalność zainaugurowało Stowarzyszenie Twórców Kultury

„Art Oświęcim” w połączeniu z wystawą pt. „Magia Miłości”. W stowarzyszeniu znalazło się grono ludzi różnych pasji twórczych z okolic Oświęcimia. Brzeszcze reprezentowała grupa sześciu twórców cyklicznie spotykających się w Świetlicy na Osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach. Z upływem czasu grupa przekształciła się w Art-B.

Członkowie grupy: Mariusz Roczyna, Elżbieta Zadębska, Zofia Wojnowska i Andrzej Merta.

Art-B to grupa ludzi wrażliwych na piękno, amatorzy stosujący w swoich pracach różne techniki. Jesteśmy ludźmi otwartymi, poszukującymi nowych wyzwań. Na naszych spotkaniach dzielimy
się swoimi doświadczeniami z ludźmi młodymi, pragnącymi rozwijać swoje zdolności.

Nasze motto
„Największe bogactwo to robienie tego co kochasz”.
Colin P. Sisson

Mariusz Roczyna w swoich obrazach przytacza wizje świata swoich fantazji.
Zofia Wojnowska maluje różnorodne obrazy, lubi portrety.
Elżbieta Zadębska pasjonuje się rzeźbą i malowaniem ikon, tworzy różnorodne obrazy.
Andrzej Merta kocha przyrodę co widać na jego kolorowych obrazach.