Z dniem 6.05.2020 r. zostaną otwarte biblioteki:

Biblioteka Główna (budynek Ośrodka Kultury, ul. Narutowicza 1):
Poniedziałek 10.00-15.00
Wtorek-piątek 10.00-18.00

Filia Brzeszcze-Willa (ul. Ofiar Oświęcimia 39, Brzeszcze):
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 11.00-19.00
Czwartek 11.00-18.00

Filia Zasole (ul. Kostka Jagiełły 6, Zasole):
Poniedziałek 12.00-14.00
Wtorek, środa, piątek 13.00-19.00

Procedura wznowienia pracy biblioteki, przyjmowania książek oraz poddawania ich kwarantannie w Bibliotekach Publicznych Ośrodka Kultury w Brzeszczach:

 1. Częściowemu wznowieniu pracy podlegają: Biblioteka Główna w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach (ul. Narutowicza 1), Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach – Filia Brzeszcze Willa (ul. Ofiar Oświęcimia 35, Brzeszcze) oraz Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach – Filia Zasole (ul. Kostka Jagiełły 6, Zasole).
 2. Z dniem otwarcia biblioteki pracują wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Nie są organizowane spotkania, imprezy, warsztaty. Nie ma możliwości korzystania na miejscu z czytelni, czytelni internetowej, usług ksero, druku, skanowania.
 3. Proces przyjmowania i wypożyczania książek odbywa się następująco:
  W Bibliotece Głównej mogą przebywać jednocześnie 2 osoby w maseczce lub innym zabezpieczeniu, w filii Brzeszcze Willa – 3 osoby, w filii Zasole – 1 osoba (oprócz bibliotekarzy). Pozostałe osoby powinny poczekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie. Wszelkie informacje dotyczące ilości osób, które mogą przebywać w danej bibliotece będą również dostępne przy wejściu do bibliotek.
  – Po wejściu do biblioteki czytelnik we wskazanym miejscu odkłada zwracane książki, bibliotekarz odpisuje je z konta i przepisuje na konto „kwarantanna”, aby nie były widoczne w katalogu online.
  – W każdej placówce należy wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Miejsce powinno być zabezpieczone i odpowiednio oznaczone. Kwarantanna każdej książki trwa 5 dni.
  – Książki zarezerwowane, po przejściu kwarantanny będą dostępne dla czytelników, którzy zostaną poinformowani o ich dostępności. Czas na odbiór wynosi 4 dni, po tym okresie rezerwacja przechodzi na kolejnego oczekującego.
  Czytelnik po zwróceniu wypożyczonych książek dezynfekuje ręce dostępnym w bibliotece środkiem dezynfekującym i może wybrać książki do wypożyczenia. Prosimy o sprawne wypożyczanie.
  – Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maski lub przyłbice.
  – Po każdym przyjęciu książek powinien być zdezynfekowany blat. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 4. Po zakończeniu wypożyczeń należy dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
 5. Raz na dwie godziny biblioteka zostanie zamknięta na 10 min w celu dezynfekcji całego pomieszczenia. Informacja o tym zostanie wywieszona przy wejściu.

 

 

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Ośrodka Kultury w Brzeszczach z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie: wznowienia pracy Biblioteki Publicznej Ośrodka Kultury w Brzeszczach wraz z filiami.

 

Procedura wznowienia pracy bibliotek

Zmiany do procedury wznowienia pracy bibliotek