Z dniem 22.06.2020 r. zostaną otwarte biblioteki działające przy Domach Ludowych Ośrodka Kultury w Brzeszczach:

Filia Skidziń: ul. Oświęcimska 1

Filia Brzeszcze-Bór: ul. Bór 65.

Procedura wznowienia pracy biblioteki, przyjmowania książek oraz poddawania ich kwarantannie w Bibliotekach Publicznych Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

 1. Częściowemu wznowieniu pracy podlegają: filia Skidziń (Dom Ludowy w Skidziniu, ul. Oświęcimska 1), filia Brzeszcze-Bór (Dom Ludowy w Borze, ul. Bór 65).
 2. Z dniem otwarcia biblioteki pracują wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Nie są organizowane spotkania, imprezy, warsztaty. Nie ma możliwości korzystania na miejscu z czytelni, czytelni internetowej, usług ksero, druku, skanowania.
 3. Proces przyjmowania i wypożyczania książek odbywa się następująco:
  a) W filiach mogą przebywać jednocześnie 2 osoby w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostałe osoby powinny poczekać na zewnątrz w odległości przynajmniej 2 m od siebie. Wszelkie informacje dotyczące ilości osób, które mogą przebywać w danej bibliotece będą również dostępne przy wejściu do bibliotek.
  b) Po wejściu do biblioteki czytelnik we wskazanym miejscu odkłada zwracane książki.
  c) W każdej placówce należy wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsce na przechowywanie zwracanych zbiorów. Miejsce powinno być zabezpieczone i odpowiednio oznaczone. Kwarantanna każdej książki trwa 5 dni.
  d) Czytelnik po zwróceniu wypożyczonych książek dezynfekuje ręce dostępnym w bibliotece środkiem dezynfekującym i może wybrać książki do wypożyczenia. Prosimy o sprawne wypożyczanie.
  e) Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, płyn dezynfekujący, maski lub przyłbice.
  f) Po każdym przyjęciu książek powinien być zdezynfekowany blat. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 4. Po zakończeniu wypożyczeń należy dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
 5. Raz na dwie godziny biblioteka zostanie zamknięta na 10 min w celu dezynfekcji całego pomieszczenia. Informacja o tym zostanie wywieszona przy wejściu.

Zarządzenie nr 34 w sprawie wznowienia pracy filii Skidziń i filii Brzeszcze-Bór

Procedura wznowienia pracy biblioteki, przyjmowania książek oraz poddawania ich kwarantannie w Bibliotekach Publicznych Ośrodka Kultury w Brzeszczach.