LIGA PŁYWACKA W BRZESZCZACH (XI EDYCJA) 

II RUNDA – STYL DOWOLNY.
Miejsce: „Basen pod Platanem” w Brzeszczach (ul. Ofiar Oświęcimia 39a)
Data: 29 marca 2020 (niedziela).
Program startowy:
godz. 9:00 Dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze,
godz. 9:00 Dzieci urodzone w roku 2012-2011,
godz. 10:00 Dzieci urodzone w roku 2010-2009, 2008-2007,
godz. 10:00 Osoby urodzone w 2006 i starsze.
Zgłoszenia: arturwloszek@wp.pl
Regulamin i wzór zgody rodziców na stronie www.ok.brzeszcze.pl
Udział w zawodach jest bezpłatny.

 

1. Cel:
– podnoszenie poziomu pływania wśród dzieci i młodzieży
– promocja Ośrodka Kultury w Brzeszczach
– integracja środowiska pływackiego gminy
– popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku w wodzie.

2. Organizator:
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
SZKÓŁKA ”BUTTERFLY”

3. Termin i miejsce:
Zawody zostaną przeprowadzone 29 marca 2020 r. /niedziela/ na pływalni w Brzeszczach w kategoriach dzieci i młodzieży.

godz. 8.45 zbiórka i weryfikacja uczestników
Dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze start godzina 9:00
Dzieci urodzone w roku 2012 – 2011 start godzina 9:00
Dzieci urodzone w roku 2010 – 2009 ; 2008 – 2007 start godzina 10:00
Osoby urodzone w 2006 i starsze start godzina 10:00
Dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń – w listach startowych.

4. Grupy startowe:
Dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze (dzieci pływają z deska lub bez, klasyfikacja wspólna) – 25 metrów
Dzieci urodzone w roku 2012 i 2011 (dzieci pływają z deską lub bez, klasyfikacja wspólna) – 25 metrów
Pozostali uczestnicy – 50 metrów
Uczestnicy wszystkich kategorii pływają stylem dowolnym zaliczanym do klasyfikacji XI Ligi Pływania w Brzeszczach.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Organizator przewiduje przeprowadzenie wyścigów przedszkolaków i klas I oraz II, klasy III-IV, następnie klasy V-VI, oraz kategorii open. W przerwie między startami przedszkolaków klas I i II a III-IV, V-VI, oraz kategorii open przeprowadzona zostanie dekoracje zwycięzców poszczególnych konkurencji.

6. Nagrody:
Organizatorzy zapewniają dyplomy i medale dla najlepszych pływaków i pływaczek w poszczególnym grupach wiekowych oraz wspaniałą zabawę.

7. Postanowienia końcowe:
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami pływania
– start w różnych odstępach czasowych z pomiarem ręcznym
– zawodnicy kończący wyścig opuszczają nieckę pływalni
– interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom, w sprawach spornych jury zawodów.
Zgłoszenia zawodników proszę przesłać drogą elektroniczną na adres arturwloszek@wp.pl z dopiskiem ”zawody pływackie” najpóźniej do dnia 27 marca lub wypełnione karty zgłoszeniowe do godziny 8.45 w dniu zawodów. Wzór zgłoszenia do pobrania poniżej lub w kasie basenu.

8. W zawodach mogą brać udział uczestnicy mieszkający na terenie gminy Brzeszcze oraz dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez szkółkę pływania BUTTERFLY, szkółkę Blue carv nie będący zawodnikami według rozumienia regulaminu Polskiego Związku Pływackiego.

9. Każdy z uczestników zobowiązany jest dostarczyć do swojego opiekuna lub organizatora w dniu zawodów oświadczenie do pobrania na stronie www.ok.brzeszcze.pl oraz dostępne w kasie basenu.

10. Opiekunowie – rodzice zapewniają bezpieczeństwo swoich dzieci podczas zawodów pływackich.

 

Szczegółowe regulaminy i karta zgłoszeń poniżej:

REGULAMIN

Oświadczenie rodzica zawodnika