W świetlicy na osiedlu Paderewskiego dzieci z Klubu Malucha spotkały się ostatni raz przed wakacjami. Były wspólne zabawy, malowanie twarzy, popisy recytatorskie i wokalne oraz tańce. Wszyscy otrzymali dyplomy za udział w zajęciach oraz książki i słodycze ufundowane przez rodziców.