Kolejny rok „piątkowych spotkań”, rozpoczęliśmy podróżą w przeszłość – Krzysztof Zajas zabrał nas do Inflant Polskich, czyli współczesnej Łatgalii – krainy w południowo-wschodnim zakątku Łotwy, kiedyś na kresach Polski, dziś – całej Unii Europejskiej. To kraj, w którym zatrzymał się czas, w którym możemy odciąć się od całego świata i po prostu odpocząć. Namiastkę uroku tego miejsca mogliśmy poczuć za sprawą pięknych zdjęć naszego wyjątkowego gościa i pełnych pasji komentarzy do nich. Tradycyjnie, po drobnym poczęstunku, rozmawialiśmy o innych ważnych sprawach – pomysłach na książki, literackich fascynacjach, facebooku, fotografii 🙂