Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dn.11.03.2020 r. dot. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa.