19 czerwca | godz. 15.00 | Świetlica w Zasolu

„Zdrowo na sportowo” – zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu.