Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że dwójka naszych instruktorów: Zenobia Wełna i Michał Sabat otrzymała stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z zakresu upowszechniania kultury na rok 2021. Wnioski o stypendium złożone przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach zostały pozytywnie rozpatrzone, a konkurencja była ogromna – prawie 4 tysięcy kandydatur z całej Polski!
Jesteśmy dumni, że pracujemy z takimi ludźmi!
Dzięki przyznanym grantom instruktorzy będą dalej pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy, animować i krzewić kulturę w regionie.