Zespół folklorystyczny „Brzeszczanki” powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w roku 1984. Twórczynią zespołu, autorką scenariuszy i reżyserem była Zdzisława Chowańcowa. Obecnie przygotowaniem repertuaru oraz pracą z zespołem zajmuje się Zofia Jania. „Brzeszczanki” poprzez swoją działalność przypominają i kultywują bogatą obyczajowość regionu, mają opracowanych wiele obrzędów, zwyczajów i scenek obrazujących niegdysiejsze wiejskie życie. W ich repertuarze znajdują się również tańce i piosenki ludowe, a w swych zasobach posiadają kilka oryginalnych strojów brzeszczańskich. Zespół wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany. Uczestniczy w gminnych imprezach okolicznościowych, a także w różnorodnych konkursach i przeglądach poza granicami naszej gminy. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to: I miejsce na Małopolskim Festiwalu Teatrów Wiejskich w Wiśniowej, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym (Trzebinia 2014), I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Pawie Pióro” (Trzebinia 2015). Jury bardzo wysoko oceniło ten występ, doceniono dobór repertuaru, piękną gwarę, kompletny strój ludowy oraz ogólne wrażenie.
Z nowym akompaniatorem Sebastianem Frączkiem zespół odnosi kolejne sukcesy, doskonaląc swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Szczególnie dobry dla grupy był
rok 2016, w którym „Brzeszczanki” zwyciężyły w regionalnym XXII Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „Po krakowsku” w Wygiełzowie, pokonując aż 12 zespołów z regionu. Dodatkowo w tym samym roku grupa zajęła III miejsce w Międzydekanalnym Przeglądzie Pieśni Religijnych w Kętach, potwierdzając tym samym swój wysoki poziom artystyczny.

Kontakt z Kierownikiem, tel: 885 363 448.

Zespół w strojach ludowych w sadzie.

Zespół w strojach ludowych w sadzie.