Historia zespołu folklorystycznego „Skidzinianie” rozpoczęła się w roku 1966, kiedy to z inicjatywy Stanisławy Morończyk przy Kole Gospodyń Wiejskich zrodził się pierwotny skład zespołu. Reaktywacja jego działalności nastąpiła w roku 1982 za sprawą Jadwigi Zając, kierowniczki do roku 1985. Janina Niedziela-Bęgziak była liderką do 2010 roku. Obecnie zespołowi przewodzi Danuta Bielenin. Zespół pielęgnuje tradycje, przekazuje wiedzę o dawnych obyczajach, dba o dziedzictwo kulturowe. „Skidzinianie” to autentyczne „pospolite ruszenie” pasjonatów folkloru, wytrwale kształtowane przez akompaniatora Wiesława Grabskiego. Celem zespołu jest integracja środowiska lokalnego. Zespół występuje w strojach wzorowanych na XX-wiecznych lokalnych ubiorach, odtworzonych we współpracy ze specjalistami z Muzeum Regionalnego im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.
W repertuarze dominują pieśni i tańce ludowe. W 2007 roku zespół obchodził jubileusz 40-lecia działalności. „Skidzinianie” biorą udział w projektach edukacyjno-kulturalnych, w przeglądach teatrów obrzędowych, w imprezach gminnych, a więc dożynkach, potyczkach gawędziarzy i zespołów śpiewaczych, obchodach świąt państwowych i kościelnych. Zespół kultywuje tradycje ludowe związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą czy sobótką. Odwiedza mieszkańców wsi, zachęcając do wspólnego śpiewania kolęd. Organizuje także imprezy o charakterze rozrywkowym dla mieszkańców sołectw – zabawę sylwestrową, andrzejki czy prażone. Promuje aktywny wypoczynek poprzez wycieczki rowerowe i piesze po najbliższej okolicy oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne po Polsce. Aktualny skład grupy to 14 osób w większości czynnych zawodowo.

Kontakt z Kierownikiem, tel: 664 249 527.

Zespół Skidzinianie - siedzące w rzędzie kobiety, za nimi stojący mężczyźni i dwie kobiety. Wszyscy w strojach folklorystycznych.

Zespół Skidzinianie – siedzące w rzędzie kobiety, za nimi stojący mężczyźni i dwie kobiety. Wszyscy w strojach folklorystycznych.