Zespół działa na terenie sołectwa Jawiszowice. Założyła go w 1988 roku Maria Blarowska, dziś zespołowi przewodniczy Anna Fajfer, a instruktorem muzycznym i akompaniatorem jest Stanisław Rochowiak.
Zespół podtrzymuje tradycje sołectwa zarówno w obrzędzie, tańcu, jak i piosence.
W repertuarze znajdują się pieśni regionalne, biesiadne, dożynkowe. Strój „Jawiszowianek” wzorowany jest na ubiorze regionu Śląska Cieszyńskiego.
Jawiszowianki biorą czynny udział w wielu imprezach środowiskowych, przeglądach i konkursach folklorystycznych. Mają na swoim koncie liczne nagrody i sukcesy (m.in. II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Kętach w roku 2008).
Szczególne miejsce w działalności zespołu zajmuje współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Jawiszowic oraz Oświęcimia. Członkinie zespołu przypominają dzieciom
o ludowych tradycjach związanych ze świętami religijnymi oraz życiem codziennym. Celom edukacyjnym służy również wyjątkowa ekspozycja – Izba Regionalna prowadzona przez zespół; stanowią  ją trzy pomieszczenia.
W pierwszym urządzono tzw. „pikną izbe” (sypialnię), w drugiej kuchnię, w trzeciej zgromadzono wiele wartościowych eksponatów użytkowanych w dawnych gospodarstwach wiejskich.
Jawiszowianki uczestniczą regularnie w tradycyjnym Korowodzie Wielkanocnym  oraz w Korowodzie Kolędników organizowanym na Krakowskim Rynku przez Teatr Regionalny w Krakowie.
Koło Gospodyń Wiejskich działające przy zespole brało udział w projekcie „Cztery Pory Roku” – obrzędowym przeglądzie strojów, rękodzieła i gwary ludowej. Za swoje umiejętności panie zostały wyróżnione Dyplomem Indywidualności Teatralnej. KGW Jawiszowice otrzymało także certyfikat członkostwa organizacji zrzeszonych w ogólnopolskim portalu moje KGW.
W 2019 roku zespół otrzymał nagrodę Starosty Oświęcimskiego za szczególne osiągnięcia w kulturze.

Kontakt z Kierownikiem, tel: 604 945 330.

Kobiety w strojach ludowych siedzące i stojące w dwóch rzędach.

Kobiety w strojach ludowych siedzące i stojące w dwóch rzędach.