„Przecieszynianki” są zespołem obrzędowym podtrzymującym stare tradycje. Merytoryczny nadzór nad autentyzmem stroju objęła kustosz mgr Zofia Lipiarz. Kierownikiem zespołu w latach 1980–2005 była Helena Zawadzka. Od powstania zespół jest wielopokoleniowym teatrem wiejskim. Stroną muzyczną zajmuje się pani Wiesława Ormianin. Zespół pod kierownictwem pani Heleny spisał około 60 pieśni, przysłów i powiedzeń ludowych z naszego regionu, śpiewa stare przyśpiewki, wykonuje tańce regionalne i scenki obyczajowe. Obecnie od 2005 roku grupą kieruje Józefa Apryas. Zespół współpracuje z młodzieżą, wchodzi w skład teatru organizowanego przez kościół przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Przecieszynie. „Przecieszynianki” od wielu lat organizują wieczornicę z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym.
W swoim dorobku w przeglądach artystycznych zespół zdobył: 23 trzecie miejsca, 17 drugich miejsc, 18 pierwszych miejsc, Grand Prix za przedstawienie „Wieczór na wsi” w Wiśniowej, Złotą Maskę oraz 4 Brązowe Maski w przeglądach teatrów obrzędowych.
Za obrzędy pt. „Kiszenie kapusty” oraz „Adwentowy wieczór” zespół zdobył I nagrodę w Trzebini. Za scenki „Pranie nad rzeką”, „Pieczenie chleba” oraz „Comber babski” zespół otrzymał I i II miejsca na wielu przeglądach. W roku 2015 „Przecieszynianki” uświetniły swoją obecnością i programem artystycznym Święto 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Każdego roku biorą udział w uroczystościach Drogi Krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz uroczystościach na Jasnej Górze. Zespół koncertował za granicą w Toskanii w ramach programu eTwinning – Europejskiej Współpracy Szkół. „Przecieszynianki” występowały
przed europejskimi parlamentarzystami we Florencji oraz w mieście Londa. Zespół prezentował się również w polskim Sejmie.

Kontakt z Kierownikiem, tel: 792 998 983.

Stojące w rzędzie kobiety, przed nimi mężczyzna, z boku kobieta grająca na akordeonie. Wszyscy w strojach regionalnych.

Stojące w rzędzie kobiety, przed nimi mężczyzna, z boku kobieta grająca na akordeonie. Wszyscy w strojach regionalnych.