Zapraszamy tych, którzy nie mają jeszcze pomysłu na drugi tydzień ferii zimowych 😉

ZIMOWE FERIE WYJAZDOWE, 3 – 7 lutego 2020 r. w godz 9.00 – 13.00, (godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianie z uwagi na miejsce wyjazdu).
Oferta dla dzieci w wieku: 8 – 12 lat. Odpłatność: 250 zł od dziecka.
Program:
3 lutego – Skansen – warsztaty z wyrabiania mydła; spacer po Skansenie i Pszczynie.
4 lutego – Chlebowa Chata – warsztaty z tradycyjnych metod wyrabiania chleba, masła, sera, mleka.
5 lutego – Muzeum Historyczne – warsztaty plastyczne oraz spotkanie dotyczące historii turystyki
i rekreacji w okolicach Bielska – Białej.
6 lutego – Teatr Czarnego Tła – animacje lalki czarnego tła.
7 lutego – Sala zabaw Nibylandia.

Minimalna liczba uczestników – 18. Zapisy: sekretariat Ośrodka Kultury w Brzeszczach (pok.32) od 13 stycznia br.
Szczegółowe informacje – Dział Imprez Programowych – Ośrodek Kultury w Brzeszczach,tel.32 211-14-90 wew.23.
Wpłaty można dokonać w kasie Ośrodka Kultury w godz. 7.30 – 15.30, bądź na konto: 40844610162002000004600001 z dopiskiem WYJAZDOWE FERIE ZIMIOWE– II turnus, imię i nazwisko dziecka.

 

Zgoda rodzica/opiekuna – https://ok.brzeszcze.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zgoda-rodzic%C3%B3w-Zimowe-Ferie-Wyjazdowe-od-3-do-7-luty-2020.pdf

Warunki uczestnictwa – https://ok.brzeszcze.pl/wp-content/uploads/2020/01/Warunki-Uczestnictwa-Zimowe-Ferie-Wyjazdowe-od-3-do-7-luty-2020.pdf

Regulamin – https://ok.brzeszcze.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82.-Nr-1-Regulamin-zaj%C4%99%C4%87-w-okresie-ferii-zimowych-i-wakacji-w-OK.pdf