Logo Ośrodka Kultury w Brzeszczach
Powróć do: Zakończone

Historia ukryta w tańcu

Realizacja zadania ma na celu upowszechnienie wiedzy o tańcach, pieśniach oraz strojach powstałych pod wpływem folkloru Śląska Cieszyńskiego w Brzeszczach w XIX w. W 6 klasach zgłoszonych do udziału w projekcie zrealizowano naukę lokalnych tańców ludowych dla dzieci takich jak: Trojak "Hos Hos", "Szwiec" i innych. W trakcie wakacji zorganizowane zostały identyczne zajęcia dla dzieci, które nie mogły uczestniczyć w lekcjach szkolnych a są zainteresowane miejscową kulturą i chciałyby ją poznać. 

Zdobyte podczas zajęć nowe umiejętności, odważni uczestnicy zaprezentowali podczas podsumowania zadania. 

Kolejnym etapem zadania, będzie nakręcenie filmów instruktażowych z nauką podstawowych kroków wybranych tańców brzeszczańskich, w których pomoże zaprzyjaźniony ze stowarzyszeniem DZPiT "Iskierki" oraz opublikowanie go w przestrzeni wirtualnej.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Na deskach” w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  

Logo Małopolska