Logo Ośrodka Kultury w Brzeszczach
Powróć do: Aktualne

Etap II - Modernizacja sali widowiskowej OK w Brzeszczach

Modernizacja sali widowiskowej w budynku OK poprzez doposażenie w fotele audytoryjno-kinowe

Termin realizacji: 06.03.2023-30.06.2024


Kwota dofinansowania: 346 373,00 zł
Kwota wkładu własnego: 197 982,18 zł


Instytucja dotująca/Program: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Modernizacja sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach poprzez doposażenie w fotele audytoryjno-kinowe będzie polega na zakupie 276 sztuk foteli wraz z montażem. Będzie to szansa na podniesienie poziomu świadczonych przez OK w Brzeszczach usług polegających na: prezentacji sztuk teatralnych, także lokalnych teatrów amatorskich, występów kabaretów, koncertów lokalnych muzyków, ale również znanych, profesjonalnych artystów, zespołów folklorystycznych kultywujących lokalne tradycje i obrzędy. Ośrodek Kultury w Brzeszczach będzie mógł organizować przeglądy artystyczne o dużo większym zasięgu niż obecnie, dzięki podwyższonemu standardowi użytkowania sali. W zmodernizowanej sali realizowane będą wydarzenia rozwijające kompetencje społeczne, kulturalne i artystyczne mieszkańców gminy i całego obszaru LGD, wiążące się z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Umowa na realizacja zadania została podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji.

LOGA PROW