Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Kino

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW I DOKONYWANIA ZWROTÓW W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BILETÓW OŚRODKA KULTURY W BRZESZCZACH

 

§ 1. Definicje

·         OK – Ośrodek Kultury w Brzeszczach ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze, NIP: 6521027832; REGON: 000965683; 

·         System – system sprzedaży biletów Ośrodka Kultury w Brzeszczach działający pod adresem: https://bileteo.ok.brzeszcze.pl , sprzedający za pośrednictwem internetu bilety upoważniające do wstępu na imprezy organizowane przez OK;

·         Bilety/bilet – bilety upoważniające do wstępu na wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach lub organizowane przez innego organizatora, sprzedawane za pośrednictwem Systemu;

·         Klient – osoba dokonująca zakupów;

·          Kod rezerwacji – unikalny numer nadawany przez System przy zamawianiu biletu/ biletów; 

·          Przelew elektroniczny/zapłata kartą– płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego 

·          Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów i dokonywania zwrotów za pośrednictwem Systemu; 

·          Kasa – miejsce zakupu biletów w siedzibie OK, miejsce kontaktu z klientami w zakresie informacji dotyczących zakupu biletów, działania Systemu, uwag i reklamacji; 

·         Wydarzenie – biletowana impreza kulturalna / sportowa / rozrywkowa odbywająca się w siedzibie lub poza siedziba OK. 

 

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. OK prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.bileteo.eu za pomocą której Klient składa zamówienie oraz bezpośrednio w kasie OK. 

2. Klient, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera z OK umowę świadczenia usługi związanej z wydarzeniami kulturalnymi, czego potwierdzeniem jest zakupiony bilet. 

3. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest dokonać wyboru wydarzenia, rodzaju i ilości biletów oraz sposobu płatności. 

4. Dokonanie zakupu biletów w Systemie online wymaga zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu. 

5. Złożenie zamówienia wiąże się z wypełnieniem formularza i podaniem w nim wszystkich wymaganych danych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy). 

6. W przypadku imprezy z numerowanymi miejscami należy oznaczyć wybrane miejsce / miejsca. W sytuacji kiedy na daną imprezę nie ma numerowanych miejsc należy jedynie określić pożądaną ilość biletów. 

7. Jedna osoba może jednorazowo zakupić dowolną ilość dostępnych biletów na imprezę znajdującą się w sprzedaży. 

8. Klient zobowiązany jest uiścić cenę zakupu biletu / biletów w ciągu 10 minut od dokonania zamówienia lub natychmiastowo w kasie OK – przy zapłacie gotówką / kartą. W przypadku niedokonania płatności w ww. czasie zarezerwowane miejsce wraca do puli miejsc wolnych, a dokonana rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. 

9. Za pośrednictwem systemu nie można dokonywać samej rezerwacji biletów. Wyjątkiem jest sprzedaż biletów na seanse kinowe – tu rezerwacja jest dopuszczalna. 

10. Po zakończeniu transakcji Klient nie ma możliwości zmiany liczby zakupionych biletów poprzez ponowną edycję zamówienia. Zakup kolejnych biletów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowej transakcji. 

11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego email potwierdzenie realizacji transakcji wraz z e-biletem uprawniającym do uczestnictwa w wydarzeniu. 

12. Sprzedaż biletów w Systemie kończy się na 2 godziny przed terminem rozpoczęcia imprezy. Po zamknięciu sprzedaży imprezy w Systemie, bilety można nabywać w kasie OK (pod warunkiem dostępności miejsc). 

13. Do każdego zamówienia na życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT. 

14. W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury, Klient zobowiązany jest do: 

a. przy płatnościach online przesłać na adres email: ksiegowosc@ok.brzeszcze.pl deklarację w formie pisemnej z podaniem daty zakupu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury zgodnych z zamówieniem w ciągu 7 dni od daty zakupu biletów. 

b. przy zakupie biletów w kasie OK, zostawić niezbędne dane do wystawienia faktury oraz paragon. 

15. OK zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny, a także ustalenia innego terminu zakończenia sprzedaży online i / lub wprowadzenia sprzedaży na daną imprezę tylko w Kasie. 

 

§ 3. Rezerwacja biletów grupowych

1. Rezerwacji grupowych można dokonywać osobiście bądź telefonicznie pod numerem (+48) 32 21 11 490 w Dziale Imprez Programowych lub w kasie Kina "Wisła"; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Kultury w Brzeszczach. Rezerwacja musi zostać potwierdzona mailowo przez Klienta na adres: sekretariat@ok.brzeszcze.pl w terminie 24h od rezerwacji ustnej.

2. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 10 biletów rezerwowanych przez jedną osobę, firmę bądź Instytucję na jedno Wydarzenie w tym samym terminie.

3. Termin wykupu biletów grupowych następuje w terminie nie później niż na 7 dni od daty dokonania mailowego potwierdzenia rezerwacji przez Klienta. Niewykupienie biletów ww. terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje powrotem biletów do ponownej sprzedaży.

4. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonać przelewem na rachunek bankowy Ośrodka Kultury w Brzeszczach lub gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Kina Wisła. 

5.Zarezerwowane i opłacone przelewem bilety można odbierać w kasie Kina Wisła od dnia Wydarzenia. Z uwagi na komfort Widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. Ośrodek Kultury w Brzeszczach nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

§ 4. Zwroty

 

1. W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia OK poinformuje o tym fakcie Klienta, który kupił bilety, poprzez przesłanie tej informacji Klientowi e-mailem lub telefonicznie przy założeniu kupna biletu w kasie OK na adres lub numer telefonu wskazany przy rejestracji w trakcie zakupu biletu oraz umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej OK. 

2. OK zwraca pieniądze tylko za bilety w następujących przypadkach: 

·         odwołania imprezy (w przypadku zakupu biletów w Kasie OK wniosek o zwrot należy złożyć do 14 dni od daty otrzymania informacji o odwołaniu imprezy) 

·         zmiany terminu imprezy (zwrot na pisemny wniosek Klienta, przy czym taki wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed nowym terminem wydarzenia, na które Klient zakupił bilet) na adres e-mailowy: ksiegowosc@ok.brzeszcze.pl 

·         z przyczyn oddziaływania sił wyższych ( np. kataklizm, klęska żywiołowa, pandemia, atak terrorystyczny, żałoba narodowa), w przypadku zakupu biletów w Kasie OK wniosek o zwrot należy złożyć do 14 dni od daty otrzymania informacji o odwołaniu imprezy. 

Prosimy o rozważne dokonywania zakupów. 

3. OK zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu imprezy bez wcześniejszego powiadomienia. OK nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania poza zwrotem ceny biletu. Zwrot pieniędzy następuje przelewem bankowym najpóźniej do 10 dni 

roboczych po terminie odwołania imprezy lub w przypadku zakupu w kasie OK w momencie zgłoszenia się Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odwołania wydarzenia. 

 

§ 5. Odstąpienie od umowy

 

Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”). Powyższe nie ma zastosowania przy zakupie biletów w kasie OK. 

 

§ 6. Ceny i dostawa

 

1. Ceny biletów zamieszczone w Systemie zawierają podatek VAT. 

2. Cena zakupu biletu jest wiążąca dla OK i Klienta według chwili złożenia przez Klienta zamówienia na zakup tego biletu. 

3. OK zastrzega sobie prawo do zmiany: cen biletów, rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia takich zmian. 

4. Udostępnienie Klientowi zakupionych w Systemie biletów następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej załącznika z biletem elektronicznym do samodzielnego zapisania na komputerze i wydruku. Możliwe jest też pobranie go na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie. 

5. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod katem ich zgodności ze złożonym zamówieniem. 

6. W przypadku braku możliwości wydrukowania biletu elektronicznego, na wniosek Klienta, istnieje możliwość odbioru zakupionego biletu w kasie OK. Wniosek powinien być przesłany e-mailem na adres: kinowisla@ok.brzeszcze.pl z informacją o dacie odbioru. 

7. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Klientowi. 

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. 

9. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu. 

10. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zniszczenie, jego utrata lub brak możliwości weryfikacji kodu będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu, na które Bilet został zakupiony. 

11. OK nie ponosi odpowiedzialności za: 

·         podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia;

·          niezłożenie zamówienia; 

·          niedostarczenie potwierdzenia zamówienia; 

·         niemożność dokonania zapłaty ceny oraz wydrukowania biletu elektronicznego spowodowane niedokładnym lub błędnym podaniem przez Klienta danych osobowych, a w szczególności adres e-mail; 

·         wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu oraz sieci internetowej włącznie z indywidualnymi ustawieniami urządzeń elektronicznych bądź sposobem ich konfiguracji;

·         bilety zagubione przez Klienta;

·         inne okoliczności, na które OK nie miało wpływu.

 

12. OK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg Wydarzenia, które organizuje wyłącznie inny organizator niż OK, jak i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia. 

 

§ 7. Formy płatności

 

1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem są przeprowadzane za pośrednictwem systemu Planet Pay oraz T-pay. 

2. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Otrzymanie maila o prawidłowo przeprowadzonej transakcji bankowej nie jest równoznaczne z zakupem biletów. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest otrzymania maila o „przyjęciu zamówienia w systemie biletowym” oraz otrzymanie biletów w formie pdf. 

 

§ 8. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje bank Klienta. 

2. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje OK w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia wysłanego na adres: kinowisla@ok.brzeszcze.pl 

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1 (32-620 Brzeszcze). 

Klauzula informacyjna – jako Administrator danych osobowych, OK informuje, iż: 

1. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

2. dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów; 

3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny zgodny z ustawą o przechowywaniu danych; 

5. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@ok.brzeszcze.pl . 

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

§ 10. Sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 

1. Klient będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 2 Regulaminu może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu z OK przed Stałym Sądem Polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową. 

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu stronom przysługuje droga sądowa, przy czym jako właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu wskazuje się Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. OK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Systemie. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

3. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy OK, w tym Kasy, dostępne są na stronie www.ok.brzeszcze.pl 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.