Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Ośrodek Kultury w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ok.brzeszcze.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego Audytu Stanu Dostępności grudzień 2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Zawadzki Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach, sekretariat@ok.brzeszcze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 211 14 90 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

 

Do budynku wchodzi się głównym wejściem od strony ul.Narutowicza, do którego prowadzą 3 schody lub od strony parkingu przy ul.Mickiewicza gdzie zapewniony jest dostęp bez barier architektonicznych. Zapewnione jest dojście do budynku dla osób poruszających się na wózkach. Dostęp bezpośrednio z miejsca parkingowego w obrębie wejścia głównego.

Brak poręczy na ścianach budynku w obrębie wejścia. Brak poręczy przy schodach budynku w obrębie wejścia. Brak oznaczeń kontrastowych schodów wejściowych do budynku. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Brak oznaczeń kontaktowych.

 

W obrębie budynku znajdują się rampy krawężnikowe umożliwiające swobodne przemieszczanie się.

Brak przystanku w pobliżu budynku. Przystanek zlokalizowany jest w odległości ok. 200 m od budynku.

Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul.Mickiewicza. Miejsca są oznakowane i spełniają standardy oraz zapewniają dostęp do budynku bez pokonywania barier architektonicznych. Wymiary miejsc parkingowych 360 x 490 oddzielone od siebie pasem o szerokości 180 cm. Miejsca postojowe zlokalizowane na parkingu obok budynku. Odległość od wejścia ok. 20 m.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla opiekunów z dziećmi.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie ma w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

 

Wejście do budynku od strony ul.Mickiewicza zapewnia bezpośrednie dotarcie bez barier architektonicznych do sali widowiskowej z miejscem dla wózków inwalidzkich.

 

Wejście do budynku ma szerokość 180 cm. Brak oznakowania wskazującego na wejście do budynku dla osoby niepełnosprawnej (z ograniczeniami). Szerokość skrzydła głównych drzwi wynosi 84 cm. Drzwi posiadają odpowiednie progi, zapewniona jest odpowiednia przestrzeń, otwierają się prawidłowo. Drzwi posiadają uchwyt umożliwiający swobodne otwarcie, nie stanowią dużego oporu.

Korytarze mają szerokość 150 cm.

Brak recepcji.

Na parterze występują schody niwelujące różnice poziomów. W schodach powyżej 50 cm zastosowano poręcze. 

Brak oznaczeń na schodach oraz na różnicach poziomów na ciągach komunikacyjnych. Schody wyposażone są w poręcze/balustrady.Parametry stopni zgodne z przepisami. Głębokość stopni zgodnie z przepisami. Szerokość użytkowa biegu schodów wynosi ponad 1,2. Długość spocznika w klatce schodowej (głównej) wynosi min. 150 cm. Schody pokryte są nawierzchnią lastriko. Nie jest to nawierzchnia antypoślizgowa.

Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest tylko część parteru tzw. holl główny. Do wszystkich pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy, ani żadnych innych rozwiązań umożliwiających pokonanie różnicy poziomów. 

Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnych znajdujących się w sekretariacie Ośrodka Kultury w Brzeszczach, kasie kina "Wisła" Brzeszcze, kasie Basenu pod Platanem w Brzeszczach, kasie Hali Sportowej w Brzeszczach.

Brak toalet dla niepełnosprawnych.

Brak przewijaka w toalecie.

Brak windy.

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, świetlnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.